User banner image
Gebruikersavatar
  • Daltonschool Klaverweide Noordwijk

Algemene informatie

Schoolnaam (Plaats) :
Daltonschool Klaverweide Noordwijk
Straat en huisnummer :
Jan de Ridderstraat
Postcode en plaatsnaam :
2201DN
Telefoonnummer :
071-3610089
E-mail :
karine.kromhout@klaverweideschool.nl

_

Dalton informatie

BRIN-nummer :
09ZQ
Aantal leerlingen :
375
Daltonschool sinds :
09-06-2010
Laatste visitatie :
17-02-2022

_

Contactinformatie

Directie :
Olga Rietmeijer
E-mail directie :
info@klaverweideschool.nl
Daltoncoördinator (OB) :
Karine Kromhout
E-mail (OB) :
karine.kromhout@klaverweideschool.nl

_

Toekomstvisie:

Huidige speerpunten :
Portfolio opnieuw onder de loep nemen.
Ontwikkelpunten :
Leerlingen betrekken bij oudergesprekken.

_

Methodes:

Aanvankelijk lezen :
KIM versie 3
Technisch lezen :
DMT Pravoo
Begrijpend lezen :
Nieuwsbegrip
Taal :
Taal actief 4
Rekenen :
Getal en Ruimte (Snappet)
Schrijven :
Pennenstreken
Engels :
Groove.me
Aardrijkskunde :
Meander versie 2
Geschiedenis :
Brandaan versie 2
Natuur & techniek :
Naut versie 2
Creativiteitsontwikkeling :
Culturele middagen (eigen invulling)
Verkeer :
VVN