Dalton ZHZ zoekt 1 of meer nieuwe bestuursleden!

Daltonregio Zuid-Holland-Zeeland is een van de grotere en actiefste Daltonregio’s. De regio bestaat grofweg uit Zuid-Holland en Zeeland en telt ca. 60 daltonscholen en dalton IKC’s. De regio wordt bestuurd door het regiobestuur Dalton ZHZ. Voor dit bestuur zoeken we met ingang van schooljaar 2023-2024 één of meer nieuwe bestuursleden, die er mede voor gaan zorgen dat deze regio ook in de toekomst een actieve regio blijft.

Het regiobestuur Dalton ZHZ bestaat uit 7 personen, die allemaal een link hebben met Daltononderwijs en de Daltonscholen in de regio. Het dagelijks bestuur is onderdeel van het bestuur en bestaat uit 3 personen: de voorzitter, penningmeester en secretaris.

Het bestuur streeft verbinding binnen onze regio na, om zo de onderlinge betrokkenheid te stimuleren. Delen met elkaar wat we samen weten, vinden we van groot belang! Wij geven hiermee inhoud aan “samenwerken”, een van de pijlers van het daltononderwijs.

Het bestuur bespreek alle lopende zaken die het onderwijs in de Daltonscholen aangaat. Ze organiseert meerdere regio bijenkomsten per jaar, waarvoor de coordinatoren en directeuren van de Daltonscholen in de regio worden uitgenodigd. Eén keer per 3 jaar wordt een grotere conferentie georganiseerd voor alle scholen van de regio.

Het bestuur vergadert gemiddeld 5 a 6 keer per jaar, waarvan een aantal keren digitaal en een aantal keren fysiek. De vergaderingen vinden meestal plaats onder schooltijd, altijd in goed overleg met elkaar. Het is belangrijk dat de nieuwe bestuursleden mogelijkheden daartoe hebben.

Wil je meer informatie, of wil je direct jezelf opgeven voor de functie van bestuurslid? Stuur dan een mail naar de voorzitter a.kleinjan-vanson@solambacht.nl met daarin je vragen of aanmelding.

Beheerder
Author: Beheerder