Zonder samenwerking: een omkeergebouw!

Daltonschool Tweemaster in Oost-Souburg zou een prachtig nieuw gebouw op de locatie van het oude hoofdgebouw krijgen.

Maar…. na het leggen van de verdiepingsvloeren bleek dat het gebouw 180 graden omgekeerd op de kavel werd geplaatst. Een foutje door gebrek aan samenwerking tussen gemeente, architect en bouwer….

Werkzaamheden voor ‘rechtzetten’ van blunder met omgedraaide school zijn begonnen.

Volgens de gemeente werkt de aannemer, in opdracht van de gemeente en de Tweemaster aan een plan om de school weer op een goede manier terug op te bouwen. ‘Vooruitlopend op de uitkomsten daarvan zijn ze alvast begonnen met het demonteren’. Hoe lang die werkzaamheden in beslag nemen en wanneer leerlingen en docenten van de Souburgse school hun nieuwe gebouw kunnen betrekken is nog onduidelijk. De kans dat dat nog lukt in december lijkt gezien de opgelopen vertraging uiterst klein. Dat betekent dat leerlingen langer in een tijdelijk gebouw moeten verblijven.

Dat de school 180 graden gedraaid en dus ‘achterstevoren’ werd gebouwd is ontdekt door een conciërge van de school. De voorkant zat achter, de achterkant voor. En dat zorgde voor problemen, omdat dan bijvoorbeeld de laagste groepen 1 en 2 niet aan de zijde van de kinderopvang en buitenschoolse opvang komen. De school stond erop dat zij het gebouw zouden krijgen zoals dat was beloofd.

En dat gebeurde. Volgens directeur Ruud Hoogesteger van de basisschool Tweemaster heeft de gemeente Vlissingen gecommuniceerd dat alles wat er nu verkeerd staat, weer wordt afgebroken en dat daarna ook de fundering zal worden aangepast. Wethouder Coen Bertijn benadrukte een dag later dat het stalen staketsel van de verkeerd omstaande school niet wordt gesloopt, maar wordt gedemonteerd. ,,De materialen die voor de opbouw zijn gebruikt, zijn demontabel en worden opnieuw gebruikt. Aan de fundering moeten wel een aantal aanpassingen plaatsvinden. Daar zal wel het een en ander voor uit de grond moeten.”

Beheerder
Author: Beheerder