Komende visitaties.

Elke Daltonschool die wordt gevisiteerd krijgt na de positieve afronding van de visitatie in principe weer een licentie met een geldigheid van 5 jaar. Daarna wordt de school weer opnieuw gevisiteerd. Constateert de visitatiecommissie evt. tekortkomingen, dan kan een verlenging voor 2 jaar worden afgegeven.

Visitaties worden uitgevoerd door een aantal door de NDV opgeleide visiteurs. Een aantal bestuursleden zijn tevens visiteur in de eigen regio.

De planning voor visitaties wordt vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Dalton Vereniging. Een school kan zelf ook altijd een visitatie aanvragen.

Voor het komend schooljaar staan de volgende visitaties op de rol:

 

 

Beheerder
Author: Beheerder